Yukarı Çık

Kotlin Temelleri 5 (Döngüler)

31 Mayıs 2022   0 Yorum

Belli şart gerçekleşinceye kadar defalarca icra eden yapılara Döngü denir. Başka bir değişle belirli bir değerden başlayıp, son değeri alıncaya kadar tekrarlanan işlemdir. Bazı durumlarda son değeri almadan kesilim yapabiliriz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. 

 

Kotlin de kullandığımız döngüler;

1)For Döngüsü:  Bir kod bloğunu belirlediğimiz sayı kadar çalıştıran döngüdür. For içine yazdığımız koşul sağlandığı sürece işlem tekrar eder. Aşağıdaki kod bloğunda For döngüsünün tanımlamasını yaptık. Bu program bize 1 ile 10 arasındaki sayıları yazdırıyor. 1 ve 10 sayısı da dahil. Sayı değişkenini for içinde kullanıyoruz.  Çünkü sağ taraftan gelen sayılar sırayla işleniyor. Mesela For döngüsü çalıştığında ilk olarak sayı değişkeninin değeri 1 olur. Konsola 1 yazdırdıktan sonra koşul sağlandığı için bu sefer sayı değişkeni 2 olur. Bu yapı sürekli devam eder. En son 10 sayısını da yazdırdıktan sonra 11 koşulu sağlamadığı için For döngüsünden çıkılır.  Çıktıya baktığımızda da 11 sayısının yazılmadığını görüyoruz. For içinde yazdığımız ".." Kotlin diline özel bir durumdur. Burada 1'den 10'a kadar olan sayıların devam ettiğini programa söyler. 

for(sayi in 1..10){
  println(sayi)
}

 

 

Şimdi bir koleksiyon yapı oluşturalım ve onun içinde For döngüsü ile gezinelim. ArrayOf ile bir koleksiyon yapısı oluşturduk ve değerleri tanımladık. Her elemanı bir değişkene atmak için index değişkenini for içinde oluşturduk. Buradaki incides, koleksiyon yapımızdaki indexleri verir. Çıktıya baktığımızda for ile koleksiyon yapımızın içinde gezindik ve onları konsola yazdırdık. 

var forKullanimi= arrayOf(1,5,9,10,12,12)
for(index in forKullanimi.indices) {
    println("${index}. verinin değeri: ${forKullanimi[index]}")
}

 

2)Foreach Döngüsü: For döngüsü gibi işler. Bize hazır bir "it" değişkeni tanımlar ve koleksiyon yapımız üzerinde adım adım bu değişken işlenir. Aşağıdaki kodlara baktığımızda bir isim değişkenimiz var ve bu değişkenin veri tipi string. Değişkenin adı.forEach yaparak döngüye girmesini sağlıyoruz. Buradaki amacımız değişkenin içindeki verileri tek tek okumak. Resimde de görüldüğü gibi bize otomatik olarak char tipinde bir it değişkeni oluşturdu. Bunu konsola bastırdığımızda harflerin tek tek okunduğunu görebiliyoruz.

 

 

 

3) While Döngüsü: For döngüsüne benzer yapıdadır. Belirlenen koşul sağlandığı sürece döngü devam eder. Tek farkı koşul içinde değişken tanımlamıyoruz. While döngüsünden önce bu değişkeni belirtiyoruz ve While içinde bu değişken üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Aşağıdaki kod bloğunda 1 ile 10 arasındaki sayıları yazdırıyoruz. 10 bu sayıların içinde değil. Çünkü koşulda i değişkenini on sayısından küçük olacak şekilde ayarladık. Kotlin de bir değişkeni ++ yaptığımızda o değişkenin değeri 1 artıyor. Aynı şekilde -- yaptığımız da o değişkenin değeri 1 azalır. 

var i=1;
while (i<10){
  println("sayi: ${i}")
  i++
}

 

 


0 Yorum