Yukarı Çık

Kotlin Temelleri 4 (Karar Yapıları)

31 Mayıs 2022   0 Yorum

Karar yapıları, bilgisayara iki veya daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan mantık yapısıdır. Karar yapıları, insanların düşünme tarzına çok yakın olduğu için anlaşılması gayet kolaydır. Kotlin programlama dilindeki karar yapıları;

1) İf- Else: Belirttiğimiz koşul hangi if bloğunda yerine getiriliyorsa o kod satırı çalışır. Yani oluşturduğumuz bloklar arasında verilen koşula göre bir seçim yapma hakkı sunarız. Koşullar sağlanmıyorsa da else bloğu devreye girer. Aşağıda ki kod bloğunda basit bir şekilde if else yapısını tanımladık.

var yas=18;
if(yas>18) {
   println("Ehliyet alabilir.")
} else {
   println("Ehliyet alamaz.")
}

var not=40;
if(not>70 && not<100) {
   println("Sınıfı geçtiniz.")
} else if(not>40 && not<=70){
   println("Şartlı geçtiniz.")
} else {
   println("Sınıfta kaldınız.")
}

 

2) When (Switch-Case): Diğer dillerde aşina olduğumuz Switch-Case yapısının aynısıdır. Koşullar arttıkça if else ile koşul yazmak zorlaşır ve kod açısından da kalabalık görüntü oluşur. When ile bunu daha düzenli hale getirebiliriz. When'in içine bir ifade yazıyoruz ve bu ifadeye göre koşullarımızı yazarız. Koşul sağlanırsa o bloğa girip içindeki kod satırlarını çalıştırır. Eğer koşul sağlanmazsa else bloğuna girer ve o kod satırlarını çalıştırır.

var sayi=10

when(sayi){
  10 -> "Sayı 10"
  20 -> "Sayı 20"
  30 -> "Sayı 30"
  else -> "Geçersiz Sayı"
}

 


0 Yorum