Yukarı Çık

TCP Protokolü

02 Ekim 2021   0 Yorum

TCP (Transmisyon Control Panel) uygulamalardan aldığı verileri daha küçük parçalara (segment) ayırarak ağ üzerinden iletilmesini sağlar. İki cihaz arasında TCP iletişimi başlamadan önce bir oturum kurulur. TCP iki host'un birbirleriyle bağlantılı ve güvenilir haberleşmesini sağlar. Ulaşım katmanının protokolüdür.

Bağlantılı Haberleşme (Connected-Oriented): Bilgisayarlar iletişime geçmeden önce aralarında bir oturum açarlar. Oturumun açılması sırasında bilgisayarlar kendi iletişim parametrelerini birbirlerine iletirler ve bu parametreleri dikkate alarak iletişimde bulunurlar. 

Güvenilir Haberleşme: Bilginin karşı tarafa güvenli bir şekilde gittiğinden emin olma durumudur. Bilginin alındığına dair karşı taraftan gelen bir onay mesajı  ile sağlanır. Eğer bilgi gönderildikten belli bir süre sonra bu onay gelmezse paket yeniden gönderilir. 

 

TCP Paket Yapısı

1) Kaynak Port (Source Port): Gönderen bilgisayarın kullandığı TCP portu. 
2) Hedef Port (Destination Port): Alıcı bilgisayarın kullandığı TCP portu.
3) Sıra Numarası (Sequence Number): Gönderilen paketin sıra numarasını gösterir. Gönderilmeden önce daha küçük parçalara ayrılan verinin, alıcı kısımda yeniden aynı sırada elde edilmesinde kullanılır.
4) Onay Numarası (Acknowledgement Number): Gönderilen verinin en son hangi sekizlisinin alındığını göndericiye iletmek için kullanılır.
5) Başlık Uzunluğu (Header Length): TCP segment’ inin uzunluğunu belirtir.
6) Saklı Tutulmuş (Reserved): İlerde olabilecek genişleme için saklı tutulmuştur.
7) Kod Bitleri (Bayraklar, Flags): Kontrol bilgilerini taşımak için kullanılırlar. Segment’ in içeriğine dair bilgi taşırlar.
8) Pencere Boyu (Window): TCP penceresinde ne kadar alan olduğunu gösterir. 
9) Hata Sınama Bitleri (Cheksum): Verinin ve başlığın hatasız aktarılıp aktarılmadığını sınamak için kullanılır. 
10) Acil İşaretçisi (Urgent Pointer): Acil olarak aktarımı sonlandırma, bayraklar kısmında acil olan bir verinin iletilmesi gibi durumlarda kullanılır. 

 

Kod Bitleri (Bayraklar)

1) URGENT: Urgent Pointer alanının geçerli olduğunu gösterir.
2) ACKNOWLEDGEMENT: Onay alanının geçerli olduğunu gösterir.
3) PUSH: Gönderen TCP ye gönderilecek veriyi hemen gönderilmesini belirtir.
4) RESET: Bağlantıyı başlangıç durumuna getirir.
5) SYNCHRONIZE: Gönderen ve alanın sanal bağlantı isteğinde  bulundukları anlamını taşır.
6) FINISH: Gönderenin daha fazla verisinin olmadığını belirler ve bağlantı koparılabilir.
 

Host cihazındaki bir TCP üst-katman kullanıcısı bir port numarası ile tanımlanır. Port değeri IP adresi ile birleşerek bir soket oluşturur. Bu değer internet boyunca tek (Unique) olmalıdır. Bir soket çifti, her bir uç-nokta bağlantısını tek olarak tanımlar. Bazı önemli TCP port numaraları vardır. Bunlar;

 


0 Yorum