Yukarı Çık

BootP ve ARP Protokolleri

02 Ekim 2021   0 Yorum

BootP (Bootstrap Protocol), disket sürücüsü olmayan bilgisayarların IP adres almalarını sağlar. Ağa bağlı disket sürücüsüz bir bilgisayar, ilk açıldığında ağa bir broadcast yaparak BootP isteği iletir. Ağdaki BootP sunucu bu isteği duyar ve gönderenin MAC adresini kendi tabanında arar. Eğer veri tabanında bu istemci için bir kayıt bulunursa bu istemciye bir IP adres ve Boot edilebilmesi için gereken dosyayı TFTP protokolünü kullanarak yollar.


ARP (Address Resolution Protocol), ortak bir ağ içindeki iki bilgisayarın haberleşmesi için kullanılır. Bunu MAC adresi ile yaparlar. Bunu yapmak için IP adresine karşılık gelen MAC adreslerini ARP tablosunda tutar. Bir bilgisayardan böyle bir istek geldiğinde ARP tablosundan MAC adresine bakılır ve varsa haberleşme gerçekleşir. MAC adresinden IP adresi de öğrenilebilir. Buna da Ters ARP (RARP) denir.

Genelde ARP, ARP belleği olarak bilinenen haritalama tabloları ile çalışır. Tablo, bir IP adres ile bir fiziksel adres arasında haritalama yapar. 

ARP işlemleri;

Bir LAN'da ARP, hedep IP adresini alır ve haritalama tablosundan bunun karşıladığı MAC (Fiziksel Adres) adresine bakar. Eğer ARP adresi bulursa, bulduğu fiziksel adresi isteği yapan protokole yollar. Gerekli adres ARP belleğinde bulunmazsa, ARP programı ağa bir broadcast atar. Bu broadcast işlemine ARP REQUEST denir. Bu yayın paketi hedef adresi içerir. Yayın mesajını alan cihazlardan biri ARP REQUEST'de bulunan IP adresinin kendisine ait olduğunu anlarsa, isteği yapan host'a bir ARP REPLY gönderir. Bu paket sorgulanan host'un MAC adresini içerir.  İsteği yapan host bu çerçeveyi alınca onu kendi ARP belleğine yerleştirir. Bu sayede bir dahaki istemde ARP tablosundan bakılarak isteğe cevap verilir. 

ARP komutu: Sistemin ARP önbelleği ile ilgili işlevlerin yapılmasını sağlar. Yapılabilecek temel işlemler arasında arp tablosunu incelemek, arp tablosundan kayıt silmek ve arp tablosuna kayıt eklemek vardır.

Yukarıdaki tabloda arp -a komutu ile ARP tablosuna baktık. Silme ve ekleme gibi diğer komutları görebilmek için "arp" komutu yazıp detaylı bilgi alabilirsiniz.


ARP Paketi 

1) Donanım Tipi: Donanım arabirim tipini belirtir. (Ethernet vb)

2) Protokol Tipi: Göndericinin kullandığı protokol tipini tanımlar.

3) Donanım Adres Uzunluğu (HLEN): Paketteki donanım adreslerinin bayt olarak uzunluğunu belirtir.

4) Protokol Adres Uzunluğu (PLEN): Paketteki protokol adreslerinin bayt olarak uzunluğunu belirtir.

5) OPCODE: Paketin bir ARP REQEST (1) veya bir ARP REPLY (0) olduğunu belirtir.

6) Kaynak IP: Göndericinin IP adresini içerir. 

7) Hedef MAC: Hedefteki bilgisayarın MAC adresini içerir.

8) Hedef IP: Hedefteki bilgisayarın IP adresini içerir.


0 Yorum