Yukarı Çık

C# PostgreSQL Veritabanı Bağlantısı

02 Ocak 2022   0 Yorum

Öncelikle PostgreSQL veritabanını ve tablolarımızı oluşturuyoruz.

Kisiler adında tablomuzu oluşturduk.

Visual Studio’yu açıp;

Solution Explorer’a sağ tıklayıp Manage Nuget Packages for Solution.. seçiyoruz.

Daha sonra Npgsql paketini indiriyoruz.

using Npgsql kütüphanesi eklenir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Npgsql;

namespace PostgreSqlBaglanti
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  	
    NpgsqlConnection baglanti = new NpgsqlConnection("server=localhost;port=5432; 
user ID=postgres; password=12345; Database=database"); 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      String query = "Select * from kisiler"; 
      NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter(query, connection);
      DataSet ds = new DataSet();
      da.Fill(ds);
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    }


Bağlantımızı kurup datagridview’de verileri listelemiş olduk.
 

Şimdi ise yeni insert sorgusuyla tablomuza yeni bir kayıt ekleyeceğiz.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      connection.Open();
      String query = "Insert into kisiler (ad,soyad) values(@p1,@p2)";
      NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, connection);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@p1", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@p2", textBox2.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      connection.Close();
    }

 

github kodları:https://github.com/yazilimkulesi/Visual-Programming/tree/main/postgreSQL


0 Yorum