Yukarı Çık

Windows Gruplar ve Grup Oluşturma

06 Eylül 2021   0 Yorum

Gruplar çok sayıda kullanıcıyı ifade eder ve çok sayıdaki kullanıcının daha kolay yönetilmesini sağlayan birimdir.

 • - Kullanıcılarla ilgili bir değişiklik yapılması gerektiğinde bunu bütün kullanıcılar için tek tek yapmamız gerekir. Oysa kullanıcıları grup yaparsak, yapacağımız bir değişiklik bütün grup kullanıcıları için geçerli olacaktır.
 • - Gruba gerekli izinler verildikten sonra kullanıcı bu grubun üyesi yapılarak o kaynağa erişimi sağlanır.
 • - Kullanıcılar, birden fazla grubun üyesi olabilir.
 • - Kullanıcılar üyesi oldukları tüm grupların izinlerine (permission) ve haklarına (rights) sahip olurlar.

 

Built-In (Yerleşik) Gruplar: Windows işletim sistemi kurulduğunda bazı gruplar yerleşik olarak kurulduğu görülür. Yeni bir kullanıcıya hak ataması yapılacağı zaman yapılması gereken en kolay işlem kullanıcıyı bir yerleşik gruba üye yapmaktır. Bunlardan bazıları;

1) Administrators (Yönetici) Grubu: Yönetici grubunun üyeleri en geniş izin ve haklara sahiptir. 

 • - Güvenlik ayarlarını değiştirebilme,
 • - Başkaları tarafından açılan grupları ve kullanıcıları silebilme ve değiştirebilme,
 • - Kullanıcıları bu varsayılan gruplardan birine dahil etme,
 • - Bu bilgisayara ağdan erişebilme,
 • - Aygıt sürücülerini yükleme ve kaldırma,
 • - Sistem saatini değiştirebilme,
 • - Kullanıcı haklarını belirleme,
 • - Kontrol denetimi yapabilme,
 • - Hard diski bölümleme ve biçimlendirebilme,
 • - Dosya ve dizinleri yedekleyebilme,
 • - Denetim ve güvenlik günlüğünü yönetebilme haklarına sahiptir.

2) Users (Kullanıcılar) Grubu: Oluşturulan her kullanıcı varsayılan olarak bu grubun üyesi yapılır. 

 • - Uygulama çalıştırabilme,
 • - Yerel ve ağ yazıcılarını kullanabilme haklarına sahiptir.
 • - Kullanıcılar dosyaları paylaşamaz ve yerel yazıcılar oluşturamaz.

3) Back-Up Operators (Yedekleme İşletmenleri) Grubu: Dosyaları yedekleyip bilgisayara geri yükleyebilir. Bilgisayardan oturum açıp kapatabilir. Güvenlik ayarlarına erişebilir fakat değişiklik yapamaz. Dosyalara izin veremez.

4) Power Users (Uzman Kullanıcılar) Grubu: Kullanıcı hesabı oluşturup silebilir. Local gruplar oluşturabilir ve oluşturduğu grubun içine üye ekleyip silebilir. Kaynakları paylaştırabilir ve yönetebilir. Backup (Yedekleme) ve Restore (Geri Yükleme) yapamaz. Aygıt sürücüleri yükleyemez veya kaldıramaz. Güvenliğe ve denetim günlüklerine erişemez. Sistem saatini değiştiremez.


GRUP NASIL OLUŞTURULUR

1) Başlat (Start) menüsünden Ara kısmına "Yönetimsel Araçlar (Administrative Tools)" yazıyoruz. 

2) Gelen kısımda Bilgisayar Yönetimi'nin (Computer Management) içine giriyoruz.

3) Karşımıza bir tablo çıkacak ve bu tabloda sol kısımda yer alan Yerel Kullanıcılar ve Gruplar (Local Users and Groups) altında bulunan Grup (Groups) klasörüne tıklıyoruz. Karşımıza mevcut olan - gruplar geliyor. 

4) Yeni bir grup oluşturmak için grupların bulunduğu alanda boş bir yerde sağ tıklıyoruz. Yeni Grup (New Group) seçeneğine tıklıyoruz.

5) Gelen ekranda Grup Adı (Group Name) kısmına grubumuzun adını yazıyoruz. Açıklama (Description) kısmına ise açıklamamızı yazıyoruz. Eğerki oluşturma anında gruba üye eklenecekse Ekle (Add) seçeneğine basıyoruz. Gelen ekranda Gelişmiş (Advanced) tıklıyoruz. Grup veya üye seçmek için Şimdi Bul (Find Now) butonuna basarak istediğimiz kullanıcı veya kullanıcıları ekleyebiliriz.

6) Seçimler yapıldıktan sonra Oluştur (Create) seçeneğine tıklıyoruz ve grubumuz oluşuyor.

 


0 Yorum